Body Building - Fórum

Posilňovanie, Kulturistika, Fitness, Bojové športy, Silový trojboj - vaše diskusné fórum

Reklama

elitesupps
Pravidlá fóra: Tieto články sú určené výhradne pre šírenie osvety. Uvedomte si prosím, že užívaním anabolických steroidov riskujete svoje zdravie!
Užívateľov profilový obrázok
Od admin
#28027
Krok 1 - Pre aplikáciu si zvoľte miesto, kde vás v jej priebehu nebude nikto rušiť. Pokiaľ budete na mieste, kde vás môže niekto prekvapiť, budete iba zbytočne nervózny a môžete potom pri aplikácii robiť hlúposti. Na zvolené miesto si prineste všetko potrebné, aby ste to mali "po ruke". "Všetkým potrebným" sú myslené nasledujúce veci: ampule s danou látkou, originálne zabalené ihly (majte ich radšej viac), originálne zabalenú injekčnú striekačku, balenie čistých papierových vreckoviek alebo tampónov, dezinfekciu a náplasť.

Krok 2 - Vybaľte injekčnú striekačku a to tak, že od strany ťahadla oddelíte zadnú a prednú časť obalu. Nezbavujte ju však obalu úplne, iba približne do polovice dĺžky, presne podľa nasledujúceho obrázku:

Obrázok

Krok 3 - Vybaľte ihlu. Opäť oddeľte zadnú a prednú časť obalu a opäť iba kúsok, nikdy nie po celej dĺžke. Ihlu aj s umelohmotným krytom zatiaľ nevyťahujte!

Obrázok

Krok 4 - Teraz uchopte striekačku, vytiahnite ju celú z obalu a nasuňte ju na ihlu. Tá má na sebe stále tak ako umelohmotný kryt, tak aj svoj, do polovice otvorený, obal. Striekačku musíte držať za hornú časť, v žiadnom prípade se nedotýkajte jej hrdla, v žiadnom prípade ju týmto hrdlom ani nikde nepokladajte. Pokiaľ sa ho napriek tomu omylom dotknete, zahoďte ju a zoberte druhú.

Obrázok

Krok 5 - Teraz pripravíme ampulu. Tu sa môžu vyskytovať dva prípady - celo-sklenená ampula alebo ampula s gumovým uzáverom.

Krok 5 A - V prípade celo-sklenenej ampule ju musíte (pokiaľ už nie je od výrobcu), v najužšom mieste napilovať. Na toto vám môže poslúžiť napríklad aj pilník na nechty. Všimnite si, že som napísal "napilovať" a nie "prepilovať"! Urobte teda iba malý zárez, ktorý vám nasledovne veľmi uľahčí zlomenie. Mnoho látok už ale na sebe zárez má. Pokiaľ napríklad na ampule nájdete bodku, potom v mieste priamo pod ňou nájdete v najužšom mieste zárez, pokiaľ je okolo hrdla prúžok, potom je napilovaná po celom obvode.

Obrázok

Iba ešte poznámku, pokiaľ je vo vašej ampule Winstrol, bude mať na dne pravdepodobne usadeninu. Preto pred prelomením ho musíte ešte kvalitne pretrepať!

Teraz zostáva iba ampulu zlomiť. Chyťte jej vrchnú časť jednou rukou a časť spodnú druhou. V mieste zárezu se ampula zlomí najjednoduchšie, tzn. práve na toto miesto musíte vyvíjať tlak tak, ako ukazuje nasledujúci obrázok:


Obrázok

V túto chvíľu môžete ampulu odložiť na rovnú podložku, omnoho lepšie je ju ale držať stále dvoma prstami a tými zostávajúcimi spolu so striekačkou pripraviť ihlu. O tom ale až v bode 6 A, teraz sa musíme pozrieť ešte na druhý typ ampúl.

Krok 5 B - Pokiaľ máte ampulu s gumovým uzáverom, potom tento neodstraňujte, lebo je určený k prepichnutiu. Tu ale pozor! Prepichovať ho MUSÍTE inou ihlou ako tou, ktorou potom prevediete aplikáciu! Nepíšem "je doporučené" ani "bolo by vhodné", ale "MUSÍTE", pretože pokiaľ sa tak nestane, za prvé ihlu otupíte a za druhé ju znesterilizujete a to je vec, ktorú si jednoducho ku svojmu telu nemôžete dovoliť! Pokračovanie v bode 6 B.

Obrázok

Krok 6 A - Teraz k samotnému natiahnutiu z celosklenenej ampuly. Ako som povedal, v túto chvíľu máte rozlomenú ampulu položenú buď na rovnej podložke alebo ju držíte dvoma prstami. Zložte zbytok vrchného obalu z injekcie a potom aj hlavný umelohmotný kryt (je možné, v závislosti na výrobcovi, že ním budete musieť trochu pootočiť). V túto chvíľu, keď máte holú ihlu, sa jej ničím nedotýkajte! Pokiaľ na ňu omylom siahnete alebo sa dotkne stola alebo oblečenia, vymeňte ju za inú. Jedna ihla je otázka jednej koruny, za prípadné zdravotné problémy to rozhodne nestojí!

Obrázok

Jednou rukou teraz uchopte ampulu, druhou do nej ponorte ihlu a pohybom piestu natiahnite celý obsah. "Celý obsah" hovorím zámerne, lebo sklenené ampule sa na viackrát dávkovať nedajú (od toho sú ampule s gumovým uzáverom). Na záver natiahnete ešte asi trochu vzduchu, toho sa však zbavíme až za chvíľu (krok 7).

Obrázok

Krok 6 B - Teraz k samotnému natiahnutiu z ampule s gumovým uzáverom. Jej výhoda je v tom, že môžete odobrať napríklad iba polovicu obsahu a zvyšok nechať na inokedy. Nevýhoda je v tom, že potrebujete celkovo dve ihly. Jedna bude k aplikácii a druhá k samotnému natiahnutiu látky z ampuly. Ako prvné musíte odstrániť malý kovový "poklop" z vrcholku ampuly. Potom uchopte pripravenú striekačku s nasadenou ihlou a zložte z nej oba obaly. Teraz ihlou prepichnite gumový uzáver a natiahnite potrebné množstvo látky. Opät tu na záver natiahnete asi trochu vzduchu, o tom ale v následujúcom kroku.

Krok 7 - Teraz vytiahnite ihlu z ampuly a pokiaľ ste prepichovali gumový kryt alebo pokiaľ ste naťahovali ihlou iného typu, ako chcete použiť k aplikácii, ihlu vymeňte. Ako? Najprv natiahnite piestom ešte trochu späť, aby ste z ihly dostali všetok obsah, potom na ňu nasaďte umelohmotný kryt a otočným pohybom ju oddeľte od injekčnej striekačky. Pritom dávajte pozor na to, aby ste se rukou ani ničím iným nedotkli hrdla striekačky! Na to teraz (spôsobom popísaným v krokoch 2-4) nasaďte novú ihlu.

Obrázok

Krok 8 - V túto chvíľu vytlačte zo striekačky vzduch a to tak, že ju dáte do polohy ihlou nahor a pomaly tlačíte na piest, pokiaľ sa na vŕšku ihly neobjaví kvapka tekutiny. Pokiaľ vám v striekačke zostávajú bublinky, môžete do nej jemne klepať. Tu však nemusíte byť príliš puntičkári, pretože niekoľko guličiek vzduchu vo svale nič zlého neurobí.

Obrázok

Potom postavte celú striekačku piestom na rovnú plochu, napríklad na stôl alebo ju podržte v jednej ruke (mimochodom, teraz už na ihlu nesmiete nasúvať kryt!), druhou medzitým vydezinfikujte miesto pre aplikáciu. V praxi stačí postriekať dané miesto napríklad už spomínaným septonexom a čerstvo vybalenou papierovou vreckovkou či tampónom ľahko otrieť (nie je nutné). V priebehu tejto "operácie" dávajte veľký pozor na ihlu striekačky. Nesmie se ničoho dotknúť! Pokiaľ ju odkladáte z ruky, potom ju postavte na rovnú podložku a na miesto, kde ju omylom nezhodíte. Pokiaľ sa prevrhne a spadne, musíte vymeniť ihlu!

Obrázok

Krok 9 - Teraz si pripravte jednu alebo dve vreckovky tak, aby boli po ruke a partiu, do ktorej aplikujete, čo najviac uvoľnite. Pokiaľ ju budete držať zaťatú, zbytočne zvýšite bolesť. Uchopte injekčnú striekačku, priblížte ju k miestu aplikácie a plynulým pohybom ju vpichnite do svalu. Najhoršou časťou je prepichnutie kože. Pokiaľ sa bojíte a budete tlačiť iba veľmi málo, bude vás samotný vpich najskôr trochu bolieť. Pokiaľ však trochu zaberiete a plynule ihlou kožu prepichnete, častokrát ani nič neucítite. Tu se nemáte čoho obávať, či pomaly alebo rýchlo, predsa ju raz prepichnete, tak prečo si pridávať bolesť? Akonáhle prejdete kožou, pokračujte do potrebnej hĺbky. Potrebnou hĺbkou nie je tretina ihly, ale jej skoro celá dĺžka! Je omnoho menšie zlo ísť až "na kosť" (to se vám aj tak najskôr nestane), ako aplikovať do tuku alebo iba tesne pod svalovú fasciu! Rýchlosť pohybu udržujte stále plynulú, pokiaľ pôjdete príliš pomaly, budete mať pocit, že sa to vždy akoby na niečom zastaví a všeobecne z toho nebudú dobré pocity. Rýchlejší plynulý pohyb je jednoznačne lepší.

Obrázok

Obrázok

V momente, keď budete v potrebnej hĺbke, musíte natiahnúť piestom kúsok späť, či nie ste v žile. Na toto nesmiete nikdy a za žiadnych okolností zabudnúť, pretože pokiaľ by ste olejovú látku poslali priamo do žily, mohlo by vám zostávať iba pár sekúnd života! Spätné natiahnutie moc dobre nepôjde, jednou rukou si striekačku podržte a druhou trochu zatiahnite. Pokiaľ sa objaví vzduchová bublinka, je všetko v poriadku. Ale ak sa objaví krv, zastavte naťahovanie a jednou rukou si v kľude zoberte pripravené vreckovky. Teraz ich priložte okolo ihly, mierne ju zovrite a rýchlym pohybom druhou rukou ihlu vytiahnite. V túto chvíľu vreckovky pritlačte na dané miesto a chvíľu tak zotrvajte. Toto sa vám skôr či neskôr pravdepodobne stane, chce to len zachovať chladnú hlavu a nezmätkovať! Pokiaľ vo chvíli, kedy zbadáte krv, prudko ihlu vytiahnete, máte slušnú pravdepodobnosť, že za ňou bude nasledovať výstrek krvi. Pokiaľ však priložíte dostatočne silne vreckovky, okrem malej modrinky bude všetko v úplnom poriadku. Teraz musíte aplikovať na iné miesto. Pokiaľ sa v priebehu tejto akcie ihla dotkla niečoho, čoho nemala, je nutné ju vymeniť! Rovnako je vhodné trochu vytlačiť krv, ktorá bude pravdepodobne na dne striekačky.

Krok 10 - Pokiaľ sa ale v striekačke objavili iba bublinky vzduchu, môžete jemným tlakom na piest začať aplikovať. Ako rýchlo? Všeobecne sa udáva, že by aplikácia 1 ml látky mala trvať okolo 10-20 sekúnd, keď to bude pomalšie, nič sa nestane. Pokiaľ používate tenšie ihly, rýchlejšie to ani nepôjde, rovnako tak niektoré látky pri rýchlejšej aplikácii trochu bolia. S tou "pomalosťou" to ale zase nepreháňajte, pretože po niekoľkých desiatkach sekúnd by sa vám mohla začať triasť ruka a hlavne, nechtiac začnete ihlou vo svale pohybovať, čím si môžete doslova prerezávať svalové vlákna. Výsledkom by potom bolo bolestivé miesto na niekoľko minút či hodín po aplikácii.


Obrázok


Obrázok


Obrázok

Krok 11 - V momente, keď už ste s piestom striekačky na dne, uchopte do jednej ruky papierovú vreckovku, priložte ju a ihlu vytiahnite. Možno sa objaví niekoľko kvapiek krvi, možno ale tiež nie. Vreckovkou môžete dané miesto niekoľko minút jemne masírovať, čím zlepšíte šírenie látky vo svale a jej následné vstrebávanie a potom ho môžete prelepiť pripravenou náplasťou. Tá náplasť nie je nutná, je dokonca pre vaše okolie až zbytočne vyzývavá, pokiaľ by ste si však napríklad hneď po aplikácii chceli obliecť nejaké oblečenie, prípadná kvapka krvi by mu asi nesvedčala. Po niekoľkých minútach, ale už nič nehrozí.

Obrázok

Iba ešte poznámku: po vytiahnutí ihly môžete na dne striekačky uvidieť niekoľko kvapiek krvi. V túto chvíľu sa môžete obávať, či ste neaplikovali omylom do žily, ale vedzte, že táto kvapka na dne je úplne normálna a neznamená nič zlé.

Krok 12 - Teraz ihlu zasuňte späť do umelohmotného púzdra a spolu so striekačkou, ampulou a ostatnými vecami bezpečne znehodnoťte.

Aplikácia do stehna (Quadriceps)

Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta C
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta D
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do zadku (Gluteus)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do lýtka (Gastrocnemius)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do ramena (Deltoid)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do bicepsu (Biceps)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta C
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do tricepsu (Triceps)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta C
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do prsného svalu (Pectoralis major)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta C
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do chrbtového svalu (Latissimus)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta C
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Aplikácia do trapézového svalu (Trapezius)
Obrázok

Varianta A
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Varianta B
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Reklama

Reklama

Užívateľov profilový obrázok
Od Chrisbeast
#29590
Simon simon napísal:
09 Okt 2022, 21:17
Caute caute bol by niekto tak dobry a odporucil mi shop na originalne steroidy…kupoval som od steroidy.eu aj anabolic.house a oboje boli fejk!!
Môžete nám napísať.
Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 0 neregistrovaných

PORADTE S KUROU

sem vkladajte vase kury a otazky okolo nich...

Chcel by som sa spytat ako to je s kvalitou a prav[…]

Kasíno Fairspin

Mnoho ľudí si jednoducho zahrá v kas[…]

Rád varíš?

Patrím do kategórie ľudí, kto[…]