Body Building - Fórum

Posilňovanie, Kulturistika, Fitness, Bojové športy, Silový trojboj - vaše diskusné fórum

Reklama

Užívateľov profilový obrázok
Od silvo
#11538
Testosterón – mužský pohlavný hormón.
Čo je nové v oblasti manipulácie so svojím prírodným testosterónom? Má vplyv čo jeme, alebo čo prežívame? Kedy je testosterón vysoko, kedy naopak padá k podlahe?
Obrázok
V nasledujúcich slovách priblížim niektoré fakty o testosteróne. V prvej časti je potrebné objasniť niektoré fakty, ktoré budeme potrebovať vedieť pri praktickej manipulácii s cieľom zvýšiť si hladinu svojho prirodzeného testosterónu.

Použitie testosterónu pre zdravé silovo trénujúcich jedincov nebude nikdy povolené. Preto je dobré poznať, čo robiť pre zvýšenie jeho prírodné hladiny v tele.
Keď ľudia premýšľajú o steroidoch, majú na mysli iba testosterón. Napriek tomu je testosterón iba jeden z rodiny steroidov. Ďalšími členmi sú cholesterol, progesterón, estrogény, kortizol a aldosterón.

Hoci sú tieto molekuly členmi rovnakej rodiny a majú približne rovnakú štruktúru, ich funkcia sa líši ako deň a noc. To je dôležité vedieť, pretože hoci sú steriody zapojené do hry veľmi rozdielne, podliehajú zároveň rovnakým biochemickým a metabolickým pravidlám.
Pre zjednodušený pohľad na steroidný metabolizmus v tele môžeme povedať, že steroidné hormóny pochádzajú od cholesterolu. Z cholesterolu sú formované steroidné metabolity zúčastňujú sa rôznych pochodov v tele, napríklad enzýmy v nadobličkách sú zodpovedné za premenu cholesterolu do kortizolu, kým enzýmy v pohlavných žľazách sú zodpovedné za premenu cholesterolu v testosterón.

Týmto zjednodušeným pohľadom by sme mohli urobiť jednoduchý a chybný záver, že zvýšenie cholesterolu v strave a tým v krvi povedie k zvýšeniu hladiny testosterónu. To je omyl, pretože telo má regulačné mechanizmy, ktoré kontrolujú produkciu hormónov. Tieto regulačné mechanizmy rozhodujú o tom, ktoré steroidné metabolity budú tvorené.
Takže ďalšie dôležitou otázkou je: Aké kúzlo vyrobí z cholesterolu testosterón, čo reguluje jeho premenu a čo reguluje produkciu testosterónu? Ako prinútiť vaše pohlavné žľazy produkovať testosterón. Telo je reťazcom príkazov, ktoré musia byť vykonané, podobne ako vo svete businessu.

V businessu pochádza akčné plány od generálneho riaditeľstva, sú odovzdané vrcholovému manažmentu, kde sú roztriedené a odovzdané na produkčné tímy aby vykonali svoju prácu. V tele je generálnym riaditeľstvom časť mozgu nazývaná hypotalamus, hypofýza je vrcholovým manažmentom a semenníky sú produkčným tímom.
Hypotalamus počas dňa vydáva pokyny podobné pulzom, ktoré nesú hormóny určené na stimuláciu ďalších orgánov. Čo sa týka testosterónu, vydáva pulzy pozostávajúce z vyslanie GnRH (gonadotropín releasing hormone) do krvného obehu. Tieto pulzy stimulujú pohlavné žľazy k práci.

Pohlavné žľazy, ktoré prevzali správy tvorené GnRH vydajú svoje pulzy tvorené hormónom LH (leutinizing hormone). Balíčky LH správ putujú dole k Leydingovým bunkám v semenníkoch a stimulujú v nich premenu cholesterolu na testosterón. Premena cholesterolu je veľmi komplexná a zložitá záležitosť. Dôležité je vedieť, že sa na nej podieľa množstvo enzýmov a prevádzok, než sa vytvorí testosterón. Medzi sprostredkovateľov patrí pregnolon, DHEA, andorstenedion a iné známe androgény.
Výsledkom tohto procesu je šikorký výkyv hladín testosterónu v tele. Ak by ste si merali hladinu testosterónu počas dňa, boli by ste prekvapení. V jednom okamihu máte hormonálnu profil hypermuskulárního býka pripraveného oplodniť niekoľko zverených stád a v nasledujúcom okamihu je váš krvný profil podobný skôr menštruujúcej princeznej na hrášku.
Tieto výkyvy sú výsledkom pulzného pôvodu hormónov. Niektoré výskumy v súčasnosti veria, že anabolický efekt testosterónu úzko súvisí práve s jeho pulzným profilom. Takže ak budete imitovať tento vzor hormonálneho pôsobenia, budete stimulovať svalový rast maximálne efektívne.

Pri poznaní tejto hormonálnej kaskády je dôležité vedieť, že každý krok na ceste transformácie má svoju reguláciu, slúžiace na ďalšie stimulujúce alebo utlmujúce akcie. Telo je tak trochu regulované šialenstvo, s radšej viac ako menej kontrolnými mechanizmami.

Pri produkcii testosterónu existujú tri hlavné kontrolné body, hypotalamus, pohlavné žľazy a semenníky. Telo pomocou nich zvláda tvorbu testosterónu a zároveň nás preventívne chráni pred abnormálnymi výkyvmi v tvorbe svalov a sily. Prekliate!
Napríklad, ak dôjde k dosiahnutiu vysokej hladiny testosterónu v krvi, telo zareaguje a hypotalamus s pohlavnými žľazami vytvorí menej GnRH a LH, čím samozrejme zníži produkciu ďalšieho testosterónu.
Akonáhle je teda testosterón vytvorený, je vyplavený do krvného obehu a vydáva sa na svoju anabolickú dobrodružnú cestu.
Obrázok
Akonáhle už v krvi je, 60% testosterónu pracne vyrobeného vašimi chlapcov v nohaviciach, je naviazané na proteín známy ako SHBG, alebo sex-hormone binding globulín. SHBG je produkovaný pečeňou. Pre nás je dôležité, že takto naviazaný testosterón sa stane biologicky neaktívny. Prekliato druhý krát. Avšak to je dôvodom k rozlišovaniu medzi celkovou hladinou testosterónu v krvi a biologicky aktívnym testosterónom.
Existuje viac proteínov, ktoré viažu testosterón v krvi, ale ich pôsobenie je slabšie a tieto proteíny môžu stále vstupovať do buniek, aby spôsobili všetky efekty, ktoré nás zaujímajú.
Iba 2% testosterónu zostane naozaj voľných, okolo 40% je biologicky aktívnych. Všetko toto vysvetľovanie som podstúpil preto, aby bolo jasné, že nestačí iba zvýšiť celkovú úroveň testosterónu. Ďaleko dôležitejšie je pokúsiť sa zvýšiť biologicky aktívny testosterón. Ak zvýšite celkový testosterón, ale zároveň zvýšite hladinu SHBG, potom môžete mať dokonca aj menej biologicky aktívneho testosterónu pre budovanie svalovej hmoty!
Výborným príkladom je užívanie tyreoidálnych hormónov a tamoxifénu (Nolvadex). Oba zvyšujú celkovú úroveň testosterónu, ale zároveň zvyšujú SHBG, takže v dôsledku môžete znížiť biologicky aktívny testosterón.
Po tomto nie príliš krátkom úvode si môžeme povedať, čo urobiť s naším životným štýlom pozostávajúcim z diét, tréningu, relaxačných drog, obvyklých liekov a psychických nálad.
Existuje množstvo literatúry zaoberajúcej sa testosterónom, a niektoré ich závery sú pre nás použiteľné, iné menej, ale sa treba dozvedieť čo najviac, sú zaujímavé oboje.

:a45 Testosterón podľa ročného obdobia
V štúdii skúmajúcej efekty sezónnosti na hladinu celkového testosterónu, v ktorej bola testovanou skupinou skupina mužov s priemerným obsahom testosterónu v krvi 666 ng / dl (obvyklá hodnota je 300-1000 ng / dl). Ich hladiny testosterónu boli porovnávané v priebehu roka v mesiacoch apríl, jún, september, január a apríl. Ukázalo sa, že sa hladina testosterónu zvýšila o 12% v priebehu júna ao 15% v priebehu septembra. V zimných mesiacoch naopak klesla na úroveň dosahovanú v apríli. Pamätajte si teda, leto je čas testosterónu. Ak vezmeme to opačne, potom zima je ideálne obdobie pre suplementáciu doplnkov výživy obsahujúce prohormony a prosteriodové boostery, samozrejme v prípade, že chceme dostať úroveň hladiny testosterónu na úroveň zodpovedajúcu letným mesiacom.
Mimochodom, nikto doteraz nevie prečo hladina testosterónu kolíše týmto spôsobom. Výskumníci špekulujú o účinku denného svetla na jeho produkciu. Ak je to pravda, potom by bolo receptom vystaviť sa dodatočné dávke slnečného svitu. Skúste to. Môžete tým zvýšiť hladinu svojho testosterónu, v najhoršom prípade budete mať príjemný odtieň kože.

:a45 Testosterón a tréning
V oblasti vplyvu tréningu na hladinu testosterónu nie je nič nové, čo už by sme si nepovedali. Bolo dokázané, že hladina testosterónu rastie počas tréningu s vrcholom okolo 15 minút po začiatku. Nie všetky druhy fyzickej záťaže ale úroveň hladiny testosterónu zvýši. Istý objem a intenzita dokonca nemá žiadny vplyv. Produkcia testosterónu pritom priamo úmerne závisí od množstva svalov, ktoré sme tréningom stimulovali, celkovému objemu práce a intenzite.
Ak by sme rozdelili silový tréning na typicky liftérske s použitím 3 sériou o 5 opakovaniach s 3 minútovou pauzou a kulturistický s 3 sériami o 10 opakovaniach s prestávkou v dĺžke 1 minúty, bude to vyzerať tak, že sa hladina testosterónu zvýši v priebehu 15 minút, kulturistickými tréningom o 67%, lifterským spôsobom o 32%.
Aký vplyv má ale aeróbne spôsob tréningu, ideálne beh? Boli Porovnanie elitnej bežci s rekreačnými. Je zaujímavé, že u rekreačných bežcov došlo k zvýšeniu hladiny testosterónu o 54% viac ako u elitných bežcov. Vyzerá to tak, že elitní bežci majú nízku hladinu testosterónu. Prahová hodnota práce ovplyvňujúce túto úroveň bola stanovená na 8 hodín tréningu týždenne.
Obrázok

Podľa týchto výsledkov má intenzita behu na úrovni 80% maximálnej srdcovej frekvencie rovnaký vplyv na testosterón ako silový tréning!
Nemožno však odporučiť intenzívny beh o veľmi vysokom objeme, pretože všetky pozitíva jednorazovej produkcie nadbytočného testosterónu bude pravdepodobne potlačená znížením testosterónu v dlhšom období, v dôsledku negatívneho vplyvu objemu tréningu pri viac ako 8 hodinách týždenne. V takom prípade by k vyrovnaniu hladiny testosterónu viedla len suplementácia androgénov.
Nanešťastie existujú štúdie, v ktorých bolo dokázané, že hoci ihneď po tréningu hladina testosterónu rastie, počas ďalších 1-3 dní naopak klesá pod svoju pôvodnú hodnotu.
Neznamená to však, že by som odporučil s tréningom skončiť, alebo miesto dní voľna vrážať ďalšie a ďalšie intenzívne tréningy. V skutočnosti sú dni voľna lepšou voľbou k obnoveniu hladiny testosterónu než použitie ďalších tréningov z dôvodu regenerácie svalových tkanív. Takže manipulácia s načasovaním ďalších tréningov je určite správna cesta.

:a45 Psychické poruchy, sex a testosterón
Mnoho ľudí sa domnieva, že stres a depresie majú len minimálny dopad na telo a produkciu hormónov ako je testosterón. Omyl! Psychické problémy a stres majú hlavný vplyv na fyzický systém a hlavne endokrinný systém.
Psychické problémy majú vplyv na uvoľnenie CRH, kortikotropinových hormónov z hypotalamu. Vedú k zvýšeniu produkcie kortizolu, čisto katabolického hormónu, ktorý spúšťa proces pojedanie vašej svalovej hmoty.
Zvýšenie hladiny CRM a kortizolu ako výsledok psychického stresu, vrátane depresie, zranenia, horúčky, chorôb, spôsobí zníženie hladiny testosterónu. Poznávacie znamenie pretrénovania je pomer medzi testosterónom a kortizolom. Čím vyšší je rozdiel v prospech testosterónu, tým vyšší je anabolizmus a naopak.
Obrázok
:a45 Tu sú výsledky niektorých štúdií:
1. Pacienti trpiaci depresiou majú vyššiu hladinu kortizolu a o 40% nižšiu hladinu testosterónu
2. Kontrolná skupina dlhodobo liečených pacientov vykazuje vyšší stres av dôsledku toho o 50% nižšiu hladinu testosterónu. ¨
3. Pacienti s chronickou bolesťou hlavy majú o 50% nižšiu hladinu testosterónu
4. Vytrvalci v tréningu majú o 17% nižšiu hladinu testosterónu, zatiaľ čo kortizol po tréningu rastie.
5. Opice znehybnenie na lôžku po dobu 30 minút znížila v dôsledku stresu hladinu testosterónu a zvýšila hladinu kortizolu
6. Policajti stresovaní stratou zamestnania mali zníženú hladinu testosterónu a vysokú hladinu kortizolu.
Takže relaxujte a buďte v čo najväčšej pohode. Čím nižšiu hladinu kortizolu dosiahnete, tým viac svalov vám zostane a tým viac svalov nadobudnete.
Ak sa dostanete do stresu, mali by ste vašu tréningovú intenzitu znížiť. Neplánujte v tomto období veľké a náročné cykly tréningu, pretože nedosiahnete požadované výsledky. Pre posilnenie hladiny testosterónu majú v tomto období veľké opodstatnenie suplementy vyvolávajúci produkciu vlastného testosterónu.

Dosť už o negatívnych stavoch psychiky. Čo keď sa naopak cítite výborne, treba sa zrovna vraciate zo zápasu vášho obľúbeného hokejového mužstva (napríklad Kométa, že?), Ktoré rozdrvilo hostí rozdielom jedného gólu?
Aj takéto stavy boli preskúmané:
1. Diváci basketbalových a futbalových zápasov dosiahli vyššej hladiny testosterónu v prípade, že ich mužstvo vyhralo a naopak.
2. Univerzitný študenti mali zvýšenú hladinu testosterónu ako odpoveď na pozitívnu stimuláciu, keď za každú správne zodpovedanú otázku testu dostali 5 dolárov.
Možno vás zaujíma, čo sa deje s vaším testosterónom v prípade, že sa cítite nadržaní? Pohlavný styk, masturbácia, sledovanie erotických materiálov má nejaký vplyv? V skutočnosti na takéto stimuly odpovedá veľmi rýchlo hladina LH v krvi. Ak ale dôjde k pulzu LH, potom produkcia testosterónu nasleduje.
Podľa jedného z výskumov mala kontrolná skupina mužov vyššiu hladinu testosterónu v 11 nociach s pohlavným stykom ako skupina abstinujúcich.
Spomínané zvýšenie LH bolo dokázané počas sexuálneho styku aj sledovanie erotiky.
Zvýšenie LH a testosterónu bolo sledovaných počas sexuálnych aktivít, vrátane masturbácie.
Závery a uvedení spomínaného do praxe nechám však na vás. Nakoniec spomeniem štúdiu, ktorá môže mať desivé následky, ak by sa nedopatrením dostala do rúk ženským. Buďte preto opatrní a čítajte len jedným okom!
Pri experimente na potkanoch bola kontrolná skupina samcov vystavená sexuálne chtivým samiciam. Odpoveďou bolo rýchle zvýšenie LH a testosterónu. V jednom z testov bola vyskúšaná obdoba Pavlovová reflexu, keď boli sexuálne chtivých samica vybavené určitú vôňou. Na konci testu vylučovali potkania samce rovnaké množstvo LH a testosterónu pri obyčajnej stimulácii vôní.

:a45 Rekreačné drogy a lieky proti bolesti
Začnime najobľúbenejšou a najdostupnejšou drogou súčasnosti - alkoholom. Podľa všetkého je alkohol naozaj najlepším možným voľne dostupným tlmičom produkcie testosterónu. Ostatne, nie je ani potrebné biochemických testov, stačí sledovať postavy alkoholikov. Štúdie ukazujú, že hladina testosterónu prudko klesá po jedinej noci v alkoholovom opojení.
V jednej štúdii bolo podaných 200ml alkoholu priemerne 80kg mužom. Po intoxikácii (očistení) organizmu bola hladina testosterónu o 25% nižšia! Pri zvyšujúcej sa koncentrácii alkoholu v krvi klesala hladina testosterónu priamo úmerne. Nízka hladina testosterónu pretrvala ďalších 10-16 hodín po vyprchaní alkoholu z krvi!
Pretože ma bavili predchádzajúce odseky o vplyve sexuálnej činnosti na produkciu testosterónu, zmienim sa ešte o všeobecne zaužívanej predstave, že vám alkohol pomáha k pocitu sexuálneho preborníka. Vaše pohlavné žľazy a samozrejme chalani v slipoch, ako odpoveď na zníženie inhibítorov v dôsledku požitia alkoholu, sa totiž snaží zvládnuť upadajúci homeostázu testosterónu. Výsledkom je vylúčenie značného množstva LH. Ako už bolo povedané, je LH spojený so sexuálnym vzrušením viac než testosterón. LH však v tomto prípade nevedie k zvýšeniu produkcie testosterónu, pretože sa alkoholom naruší zložitý reťazec premeny cholesterolu v testosterón. Centrom narušenia produkcie nie sú pohlavné žľazy ale priamo Leydingovej bunky.

:a45 Hovoríte, že nepijete? Nevadí, tu je zoznam ďalších tlmičov:
1. Aspirin
2. Marihuana
3. Kodeín
4. Opiáty (morfín, metadon)
Obrázok
Všimnite si, že niektoré lieky, používané na tlmenie bolesti patria medzi tlmiče produkcie testosterónu. Tieto lieky pôsobia na CNS s úlohou produkovať analgetiká a bolo zistené, že tie fungujú lepšie pri nižšej hladine testosterónu. Čím lepšie produkuje liek analgetiká, tým viac redukuje produkciu testosterónu. Výskumníci veria, že sa blokuje produkcia LH a tým pádom aj testosterón.
Ďalšími liekmi, ktoré je potrebné spomenúť, sú Nolvadex a thyroidný hormón (hormóny štítnej žľazy). Nolvadex je používaný kulturistov k potlačeniu gynekomastie v dôsledku užívania anabolických steroidov. Nolvadex pôsobí ako anti-estrogén, blokuje estrogénové receptory, čím potláčajú vznik gynekomastie v partiách, ktoré týmto receptorom vplývajú. Práve tým, že blokujú estrogén, mohlo by dôjsť k zvýšeniu pomeru s testosterónom. Dochádza dokonca k výlevy LH a tým k nárastu produkcie testosterónu. Avšak, ako priznávajú aj steroidný guru, nie je Nolvadex bez vedľajších účinkov. Jedným z hlavných negatívnych rysov z hľadiska kulturistiky je potlačenie produkcie IGF (inzulín-like-growth-faktor), ktorý je nevyhnutný pre svalový rast.
Niektorí ľudia veria, že thyroidný hormón zvyšuje hladinu testosterónu. Možno, že pre človeka trpiaceho nedostatočnosťou štítnej žľazy, môže medikácia hormónu zvýšiť hladinu celkového testosterónu. Dávky sú však veľmi vysoké. Museli by ste byť naozaj hlúpi, aby ste v honbe za neprokázaným účinkom brali takéto dávky tyreoidálnych hormónov. Navyše akýkoľvek anabolický efekt zvýšenej hladiny testosterónu bude prebitý katabolickým efektom úžitkového hormónu!
Okrem toho oboje látky tiež zvyšujú produkciu nám známeho SHBG. Pamätáte si, že cieľom nie je zvýšenie celkového testosterónu, ale zvýšenie biologicky aktívneho testosterónu. Ak však celkový testosterón rastie a zároveň rastie SHBG, nezískame nič, nakoniec môžeme mať biologicky aktívneho testosterónu menej! Nie je lepšie stimulovať hladinu testosterónu bez liekov ako je Nolvadex a thyroidné hormóny?
Zhrnutie: pre maximalizáciu vášho testosterónu buďte opatrní s užitím alkoholu, marihuany a liekov proti bolesti. Mohol by vám pomôcť booster na báze Tribulus.

:a45 Diéta a testosterón
Efekt diét na testosterón nie je príliš zrejmý, pretože výkumy navzájom popierajú svoje závery o tom aký vplyv má manipulácia s proteínmi, sacharidmi a tukom.
Po mnohých prečítaných štúdií som presvedčený, že diéty s vyšším obsahom proteínov a nasýtených mastných kyselín, teda celkovo vyšším podielom tuku, majú vplyv na vyššiu hladinu testosterónu. Ja viem, nie je to príliš zdravé odporúčania, ale vyplýva to z niektorých výskumov.
Jeden z výskumov napríklad ukázal, že zníženie tuku z 40% na 25% sa zároveň so znižujúcim podielom nasýtených mastných kyselín a zvýšením nenasýtených mastných kyselín, viedol k zníženiu hladiny testosterónu o 18% a voľného testosterónu o 15%. Akonáhle sa prešlo opäť na "normálnu" diétu, hladina testosterónu sa vrátila k predchádzajúcim hodnotám.
Problém je, že pokusné osoby jedli na nízkotučné diéte okolo 500 kalórií menej, takže je ťažké povedať, že zastúpenie tuku a nie redukcia kalórií vedie k zníženiu hladiny testosterónu.
Z ďalších prieskumov vyplýva, že príjem adekvátneho množstva tuku a cholesterolu je potrebné na zvládnutie hladiny testosterónu.
Samozrejme nemôžem odporučiť prijímanie veľkých objemov nasýtených mastných kyselín, ale čo odporúčam pre maximalizáciu hladiny testosterónu počas objemovej fázy ej diéta so zastúpením asi 30% tuku v celkovom kalorickom príjmu.
Chápem, že diétny odborníci, práve argumentujú srdcovými chorobami, ale ak trénujete tvrdo, efekty tréningu pre prevenciu srdcových chorôb budú ďaleko dôležitejšie ako manipulácia s tukom v diéte.
Rovnako tak, čo sa týka proteínu, existujú závery o tom, že vyšší príjem proteínu vedie k zvýšeniu hladiny testosterónu. Je však akosi opomenuté, že ak jete viac proteínu, pravdepodobne prijímate viac živočíšnych produktov a tým aj viac nášho tuku.
Každopádne dostatočne bohatý kalorický príjem má na hladinu testosterónu pozitívny vplyv, zatiaľ čo zníženie kalorického príjmu v diéte znižuje zároveň hladinu testosterónu.
Pri reálnych situáciách, kedy boli pokusnými objektami výsadkári počas akcie v rôznych klimatických podmienkach, ako je prales, púšť, hory, mali títo vojaci k dispozícii len 1000-2000 kalórií denne, zatiaľ čo by potrebovali okolo 5000. Výsledkom bola úroveň testosterónu, ako sa výskumníci vyjadrili, podobná úrovni kastrátov. SHBG navyše vyrástol. Hladina testosterónu sa znížila 3,5 x, zatiaľ čo hladina SHBG vyrástla o 67%. Hladiny sa dostali na normálnu úroveň počas siedmich denného odpočinku s dostatočným kalorickým príjmom. Podobné výsledky boli zaznamenané pri 48 hodinovom pôstu.

:a45 Zhrnutie
Hoci hladina testosterónu počas dňa, mesiacov i roka kolíše, možno s určitosťou predvídať obdobie, kedy je jeho hladina vyššia a samozrejme aj obdobie, kedy bude jeho hladina nižšia.
S ohľadom na to možno dobre plánovať tréning, manipuláciu s kalorickým príjmom i suplementáciu základnými stavebnými látkami a tiež s látkami, ktoré majú vplyv na samotnú hladinu vášho prírodného testosterónu.

Zdroj:kulturistika.com
Upravil: Vlastimil Lunter

Reklama

Reklama

Od milankos512
#11540
zaujímavé je že hladina TST je počas letných mesiacov vyššia ako cez zimu ..tým pádom by sa leto javilo lepšie pre objem ..čo je ale z estetického hľadiska dosť na prd ...kedže niektorý máme tendenciu byť cez objem ako malé prasiatka :a11 ale zase niektorý môžu zožrať pomaly aj polku svini a budú mať furt tehličky :a11 ....
Užívateľov profilový obrázok
Od silvo
#11546
milankos512 napísal:zaujímavé je že hladina TST je počas letných mesiacov vyššia ako cez zimu ..tým pádom by sa leto javilo lepšie pre objem ..čo je ale z estetického hľadiska dosť na prd ...kedže niektorý máme tendenciu byť cez objem ako malé prasiatka :a11 ale zase niektorý môžu zožrať pomaly aj polku svini a budú mať furt tehličky :a11 ....
Na mase a ryzi sa da pekne naberat bez zbytocnych tukovych rezerv pocas celeho roka.Mne osobne sa nabera dobre aj v lete. Vela cvicencov som poznal a si len stazovala ze je teplo, nevladzu cvicit, nechuti im jest a bud stagnuju alebo idu dolu z vahou.
Od milankos512
#11556
vlastomenn napísal:
milankos512 napísal:zaujímavé je že hladina TST je počas letných mesiacov vyššia ako cez zimu ..tým pádom by sa leto javilo lepšie pre objem ..čo je ale z estetického hľadiska dosť na prd ...kedže niektorý máme tendenciu byť cez objem ako malé prasiatka :a11 ale zase niektorý môžu zožrať pomaly aj polku svini a budú mať furt tehličky :a11 ....
Na mase a ryzi sa da pekne naberat bez zbytocnych tukovych rezerv pocas celeho roka.Mne osobne sa nabera dobre aj v lete. Vela cvicencov som poznal a si len stazovala ze je teplo, nevladzu cvicit, nechuti im jest a bud stagnuju alebo idu dolu z vahou.
no inak to je tiež jeden z problémov že mne cez leto tiež nechutí jesť ...fakt sa musím niekedy premáhať aby som niečo do seba dostal ...ale zase na intenzitu tréningu sa sťažovať nemôžem ..som síce občas unavený v posilke že najrdšej by som si tam ľahol a spal :a11 ale vždy odmakám tak že som aspoň ako tak spokojný
Užívateľov profilový obrázok
Od silvo
#11563
Vyhodou niektorych fitiek ktory majitelia maju trosku vedomosti tak nainstaluju klimatizaciu ale bez nej napr kde ja trenujem je velmi narocne trenovat kde moze cvicenec aj skolabovat co mam aj ja niekedy asi blizko hlavne pri treningu noh este ze nemam slabe srdce.
Užívateľov profilový obrázok
Od FitPotreby.sk
#11569
milankos512 napísal:no inak to je tiež jeden z problémov že mne cez leto tiež nechutí jesť ...fakt sa musím niekedy premáhať aby som niečo do seba dostal ...ale zase na intenzitu tréningu sa sťažovať nemôžem ..som síce občas unavený v posilke že najrdšej by som si tam ľahol a spal :a11 ale vždy odmakám tak že som aspoň ako tak spokojný
s tym nechutenstvom mam tiez problem, ale niekedy pozorujem, ze zvyseny prijem vody tomu celkom pomaha, nie vzdy sa podari dodrzat pitny rezim, ale ak si zoberies, ze v lete cez velke horka vypijes 2x viac vody ako normalne, malo by to pomoct aj pri prijme tuhej stravy, voda urcite pomaha aj pri vstrebavani zivin, urychluje a ulahcuje ten proces, aj pri traveni

najtrivialnejsie pravidlo zivota:
kyslik (vzduch) - najrychlejsia energia
voda - pri dehydratacii flasa vody normalne cloveka vzpruzi
jedlo (cukry) - (relativne) rychla energia

3 zakladne veci nevyhnutne k zivotu
Od milankos512
#11576
vlastomenn napísal:Vyhodou niektorych fitiek ktory majitelia maju trosku vedomosti tak nainstaluju klimatizaciu ale bez nej napr kde ja trenujem je velmi narocne trenovat kde moze cvicenec aj skolabovat co mam aj ja niekedy asi blizko hlavne pri treningu noh este ze nemam slabe srdce.
klimatizácia je fajn len zase keď sa to preženie tak ťa nevyrúti v posilke ale keď z nej víjdeš :a11 ...a ja cvičím v takej obecnej posilke tam si rád že sú okná nie ešte klimatizácia :a13
Užívateľov profilový obrázok
Od whoo
#12558
Velmi zaujimavy clanok, nedalo mi aby som ho sem neskopiroval. Hlavne ten zaver ma zaujal :a21

10 největších mýtů o testosteronu

Testosteron je sexy. Je na předních stránkách věhlasných časopisů. V poslední době se zdá, že se do něj snad každý zamiloval. Navíc se zdá, že ho každý taky chce.


Nebojím se to nazvat hormonálním kolotočem, když uvážím, že ještě tak před rokem z vás tričko s nápisem testosteron na ulici automaticky dělalo terč nepříjemných pohledů. Stejně tak, když byste se na testosteron zeptali svého lékaře, dostalo by se vám tak maximálně zvednutého obočí a lekce o rizicích užívání steroidů.

S potěšení oznamujeme, že laická veřejnost objevila testosteron a systém jeho substituce. Konečně přichází chvíle na: „My vám to říkali."

Problém je v tom, že ke každé dobré zprávě o našem oblíbeném hormonu nám média nabídnou příběh, který se bude jmenovat „temná stránka" nebo „špatné zprávy" o testosteronu.

Bohužel 99% těchto případů značí, že reportéři utrpěli kolektivní zatmění mozku.

Účelem tohoto článku je vyvrátit většinu mýtů, které panují kolem testosteronu, steroidů a prohormonů. Je to článek pro vás, kteří se na tyto miláčky chystáte nebo vás už štvou vaši přátelé, kteří baští propagandu médií.

Mýtus #1. „Testosteron je asi v pohodě. Ale steroidy? To je jiná písnička!"

Většina lidí si myslí, že testosteron je něco jiného než steroidy. Myslí si, že testosteron je riskantní, ale stojí za to, zatímco steroidy u nich vzbuzují okamžitý a bleskový odpor.

Pravdou je, že testosteron je steroid. Jako první ho izoloval Laqueur v roce 1935 a synteticky byl vyroben o něco později. Chemici po celém světě potom začali vyrábět různé verze tohoto léku.

Doufali, že dokážou nějak oddělit mužné vlastnosti testosteronu od těch anabolických. Nikdo dosud neví, jestli je to vůbec možné, protože se zdá, že anabolické i androgenní vlastnosti pracují přes stejnou soustavu receptorů.

Na tom ale nezáleží. Jak syntetické formy, tak samotný testosteron, všechno jsou to steroidy.

Mýtus #2. Injekce testosteronu vám způsobí rakovinu jater.

Pravda je taková, že žádný z testosteronových preparátů, které se momentálně v USA používají, nemá negativní vliv na játra.

Proč ta pověra pořád ještě žije? Většina orálních steroidů má alkylovou skupinu v 17-alfa pozici. To je jedno, že nevíte, co to znamená. Znamená to, že starý testosteron, braný orálně, se metabolizuje v játrech, než se dostane k cílovým orgánům.

Znamená to, že pro měřitelný efekt musíte spolykat spoustu pilulek. Proto se všechny estery testosteronu berou injekčně.

Kvůli ochraně před rozpadem dali chemici tu zmíněnou alkylovou skupinu do pozice 17-alfa, což udělalo z orálních steroidů jaksi platnou alternativu.

Chemicky to sice alternativa je, ale játra si to odnesou. Občas to vede ke zvýšení hladiny jaterních enzymů, cholestáze a/nebo pelioze.

Potom se dá diskutovat, jestli tyto komplikace povedou k rakovině jater. Je tu studie, která našla spojitost mezi dlouhodobým užíváním methyltestosteronu a nádory na játrech. Jiná toto spojení označila za náhodné. (1,2)

Každopádně, žádný doktor v USA nepoužívá pro substituční terapii steroidy s alkylovou skupinou v pozici 17-alfa. Všichni používají injekční verze.

Mýtus #3. Substituční léčba zařídí, že se vám scvrknou varlata a budete sterilní.

Na tomhle mýtu něco pravdy je. Pokud dodáte tělu testosteron navíc, potlačí to vaše vlastní zásoby, prodlouží se doba potřebná k očištění. Výsledkem skutečně může být, že si varlata dají prázdniny a scvrknou se.

Navíc se zpomalí nebo zastaví tvorba spermatických buněk. Světová zdravotnická organizace dokonce kdysi uvažovala, že doporučí užívání steroidů jako antikoncepce pro muže.

Co vám ti strašpytlové neříkají je, že tyto vedlejší efekty jsou dočasné a varlata se téměř vždy vrátí ke své původní funkci už za několik týdnů. Tisíce uživatelů steroidů mají zdravé děti.

Ještě jedna věc. Ačkoli je dočasný, tento negativní efekt může být potlačen společným užíváním Chlomidu, HCG a v některých případech i suplementy jako Tribex-500, s kůrou testosteronu.

Mýtus #4. Po substituční terapii vám narostou krásná prsa.

Estrogen je yin k yangu testosteronu. Tělo transformuje trošku každého testosteronu na „ženský hormon" estrogen. Bez tohoto procesu by testosteron neměl žádný ze svých účinků.

Problém je, když je poměr E ku T příliš vysoký. Potom se přebytečný estrogen naváže na receptory na mužské prsní tkáni a započne transkripci bílkovin, například takovou, kdy mužům narostou prsa.

Ironií je, že gynekomastie může být i výsledkem příliš nízké hladiny testosteronu. Hypogonadální muži (s nízkou hladinou T) mají také vysoký poměr E/T. S terapií se takovým mužům může naopak gyno zlepšit.

Většina preparátů, kromě testosteron etanátu (a pouze u citlivých jedinců), nezpůsobuje dramatické výkyvy hladiny testosteronu. A u těch citlivých pacientů se vždycky dají snížit dávky, nebo použít jiný preparát.

Navíc existuje mnoho blokátorů estrogenu. Jeden z nejnovějších a nejlepších se jmenuje Arimidex. Někteří inovativní doktoři předepisují blokátor rovnou při průběhu substituční léčby.

Takže ano, z testosteronu vám mohou narůst krásné vnady, ale není to příliš pravděpodobné.

Mýtus #5. Vysoká hladina testosteronu z vás automaticky dělá stroj na sex.

Testosteron navíc neznamená automaticky větší sexuální touhu. Mezi podáním a zvětšením chuti je většinou prodleva (přinejmenším u hypogonadálních mužů), dlouhá několik dní až týdnů.

Navíc je diskutabilní, kolik T přesně potřebujeme, abychom byli schopni fungovat jako muži. Fyziologická hladina je mnohem výš, než ta, která zařídí normální sexuální funkčnost.

No a testosteron navíc sice zvětší touhu, zvýší frekvenci a zlepší erekci, ale neřeší předčasnou ejakulaci a lepšího milence z vás také neudělá. Takže pokud jste momentálně v posteli dřevo, testosteron navíc z vás udělá nadržené dřevo.

Mýtus #6. Terapie z vás automaticky udělá monstrum.

Není to nezbytně nutně pravda. Steroidy mají na různé jedince různý vliv. Existují taky faktory, které dělají rozdíly, jako věk, hladina T, trénink, strava, růstový hormon, atd.

Nicméně, brát testosteron navíc obecně vede nabírání svalové hmoty i bez tréninku. Bashin a kolektiv zveřejnili v roce 1996 zásadní studii, která prokazuje, že 600 mg testosteronu týdně po dobu několika týdnů povede bez tréninku k přírůstkům větším, než jakých dosáhne běžný cvičenec pravidelným tréninkem bez steroidů. (3)

Vyšší hladina T obecně zlepšuje nabírání svalů. Lidé se však liší v tom, jak dobře to jejich těla zpracovávají. Někdo může mít více receptorů, a tím lepší odezvu. Někdo může mít vysokou hladinu vázaného T a nízkou hladinu volného T (volný je ta věc, co je biologicky zodpovědná za růst svalů).

Mýtus #7. Substituční terapie způsobuje padání vlasů.

Podívejte se na mladé kluky a ženy. Hranice vlasů jim jde rovně podél čela. Jakmile začnou produkovat testosteron, začne se hranice posouvat. Pokud se přidá genetická predispozice, nakonec jim vlasy vypadají.

Je tedy pravda, že zvýšená hladina testosteronu může vést k vypadávání vlasů, pokud má pacient k tomu predispozice.

Eunuši netrpí plešatostí, a když se jim začne dodávat testosteron, může se u nich vyskytnout.

Proč testosteron přispívá k plešatosti? Část se ho přemění na dihydrotestosteron neboli DHT. Něco z DHT se přichytí na nitrobuněčné androgenní receptory (takové buněčné parkoviště) a brání vlasům normálně se vyvíjet.

Váčky zacpané DHT produkují stále tenčí vlasy, s kratším životním cyklem, Pojivová tkán se chronicky zanítí a výsledkem je v dlouhodobějším horizontu nakonec plešatost.

Plešatost je ale pořád individuální záležitost. Už jsem zmínil, že musí existovat genetická predispozice. A někteří muži konvertují testosteron na DHT lépe než jiní.

Tak jako tak, zvýšení hladiny T samo o sobě nemusí nutně způsobit vypadávání vlasů. A pokud problém nastane, lék Finasteride umí blokovat přeměnu T na DHT a obvykle tím zabrání dalšímu vypadávání.

Jak se postupně učíme víc a víc o steroidech, vědci dokážou vyrábět léky k specifickým účelům. Nakonec tedy možná budeme mít steroidy, které nezpůsobují ztrátu vlasů. Příkladem může být steroid 7-alfa-metyl-19-nortestosteron, který zažívá renesanci, protože je vysoce androgenní a má velmi malý vliv na prostatu. To nás mimochodem přivádí k mýtu číslo 8.

Mýtus #8. Substituční terapie způsobuje rakovinu prostaty.

Váš obvodní lékař je přesvědčený, že hlavní problém s léčbou testosteronem (nebo prohormony obecně) je růst prostaty.

Pravda je, že prostata je nebe pro DHT receptory a zvýšená hladina T obecně vede ke zvýšené hladině DHT. DHT se pak zaparkuje na receptoru v prostatě, započne transkripci bílkovin a prostata roste.

Proč růst potenciálně vede k rakovině? Kdo ví. Možná buňky,které dodá DHT jsou speciálně náchylné k mutaci.

Vztah mezi T a rakovinou prostaty rozhodně není jasný a T terapie nikdy nezpůsobovala žádné problémy s prostatou.

Terapie zvětšila prostaty u hypogonadálních mužů, ale pouze do velikosti jejich vrstevníků. To znamená, že nízká hladina testosteronu prostatu zmenší a terapie zařídí, že ta to potom jaksi dožene.

Nedávná studie Univerzity Iowa ukázala, že muži po čtyřleté T terapii jevili pouze mírný nárůst v prostaticky specifickém antigenu (PSA). (4) PSA je obecně považován za slušný indikátor zdraví prostaty.

Jiná, polská studie sledovala 30 mužů, kteří byli podrobeni 1,5 a 6 letům terapie. Průměrně 3,35 roku. (5) Ačkoli se průměrná hladina PSA zvedla z 0,65 ng/dl na 1,35 ng/dl, je to stále v únosných mezích (cokoli pod 4,0 je přijatelné).

Pravdou je, že pacienti s rakovinou prostaty by substituční léčbu testosteronem dostávat neměli, protože by se jim mohla zhoršit. (Z lékařského hlediska je, kromě rakoviny prsu, toto prakticky jediný stav, kdy se nedá doporučit užívání steroidů.)

Zajímavé je, že vědci si začínají myslet, že roli v hormonální regulaci prostaty hraje i estrogen. (6) Pokud je to pravda, dost by to vysvětlovalo. Rakovina prostaty je v této zemi (USA) v podstatě epidemií. Stejné je to bohužel s estrogeny v našem životním prostředí a stravě.

Když si vezmeme, že mnoho studií dokazuje, že vztah mezi T terapií a prostatickou rakovinou jasný není, podezření, že by za ní mohly být estrogeny, nabývá na zajímavosti.

Mýtus #9. Substituční terapie vám zastaví srdce.

Z třiceti studií na téma testosteron a srdeční choroby jich 18 ukazuje inverzní vztah (nízká hladina T má pozitivní vliv na srdeční choroby), 11 jich nenašlo žádnou spojitost a jen jedna našla prokazatelný vztah.

Další studie srovnala 50 mužů stejného věku a etnického původu, s rozdílnými hladinami T a zjistila, že nízká hladina testosteronu odpovídá vyššímu BMI, vyššímu obvodu pasu a boků, vyššímu systolickému tlaku, vyšším hodnotám glukózy a inzulínu, vyšší hladině cholesterolu a triglyceridů a nižší hladině HDL-C (toho dobrého cholesterolu). (7)

Jinými slovy, tito muži ještě infarkt nedostali, ale nízká hladina T je k srdečním problémům předurčuje.

Pravdou je, že dodávání T může zvýšit hladinu hemoglobinu, erytrocytů a zvětšit hematokrit, což může vést k mrtvici nebo srdeční příhodě. Každý duchapřítomný doktor ale tohle dokáže uhlídat rutinními testy.

Pokud by skutečně ty zmíněné problémy nastaly, „přebytečná" krev se dá vysát. Úprava dávkování je potom taky na místě.

Můj skromný názor je takový, že kardiovaskulární problémy ve spojitosti s užíváním steroidů jsou otázkou extrémně vysokých dávek, nebo špatných stravovacích návyků, které většinou na užití steroidů stojí a padají.

Takový uživatel jí nezdravá jídla, ale jeho tělo dál ztrácí tuk. Na základě toho dělá další špatná rozhodnutí a jí, co by neměl. Jí ztužené tuky a trans mastné kyseliny. Výsledkem takové stravy je mizerné koronární zdraví.

Mýtus #10. Substituční terapie způsobí, že zabijete svoje rodiče nebo jakéhokoli muže, ženu, rostlinu nebo brouka, co se vám postaví do cesty.

Obecně vzato, hormonální změny nejsou tak docela zodpovědné za změny osobnosti. Ony pouze mění pravděpodobnost, že určité chování se projeví v určitou chvíli.

Pravdou je, že násilníci mají vyšší hladinu T. jsou však i důkazy, alespoň tedy u zvířat, že předchozí zkušenost s agresí hraje podstatnější roli než hladina T. To znamená, že pokud bude dítě bito, může z něj vyrůst násilník nezávisle na hladině T.

Doktorka Christina Wang z UCLA zjistila, že muži s nízkou hladinou T měli větší sklony k agresivitě a podrážděnosti. Jakmile byli podrobeni substituční terapii, jejich hněv se vytratil. (

Jiná studie, z roku 1992, zjistila, že vysoká hladina T má přímou spojitost s emocionální pohodou. (x)

Jak potom vysvětlíme dnes už vousatý termín „roid rage?" Jedno vysvětlení by mohly být extrémní dávky. Dalším vysvětlením může být, že tito jedinci by měli sklony k riskování a agresivitě i bez steroidů, a ty pravděpodobnost takového chování pouze zvětšují.

Závěr

Neexistuje žádný důkaz o tom, že rozumné užívání testosteronu nebo steroidů obecně, zkracuje délku života. Nejsou samozřejmě (zatím) ani důkazy, že by testosteron život prodlužoval. Je tu ale spousta důkazů o tom, že tyto substance umí zlepšit kvalitu života.

Zdroje

1. Lancet 1975
2. JAMA 1986
3. J Clin Endocrinol Metab 1997
4. Pharmacotherapy, 1999 Aug
5. Pol Arch Med 1998
6. J Androl 1994
7. J Clin Endocrinol Metab 1997
8. Time Magazine, 2000
9. J Androl 1992

Napsal TC Luoma, přeložil Jaromír Uhlíř

Zdroj: kulturistika.com
Užívateľov profilový obrázok
Od hruskamara
#14522
milankos512 napísal:
vlastomenn napísal:
milankos512 napísal:zaujímavé je že hladina TST je počas letných mesiacov vyššia ako cez zimu ..tým pádom by sa leto javilo lepšie pre objem ..čo je ale z estetického hľadiska dosť na prd ...kedže niektorý máme tendenciu byť cez objem ako malé prasiatka :a11 ale zase niektorý môžu zožrať pomaly aj polku svini a budú mať furt tehličky :a11 ....
Na mase a ryzi sa da pekne naberat bez zbytocnych tukovych rezerv pocas celeho roka.Mne osobne sa nabera dobre aj v lete. Vela cvicencov som poznal a si len stazovala ze je teplo, nevladzu cvicit, nechuti im jest a bud stagnuju alebo idu dolu z vahou.
no inak to je tiež jeden z problémov že mne cez leto tiež nechutí jesť ...fakt sa musím niekedy premáhať aby som niečo do seba dostal ...ale zase na intenzitu tréningu sa sťažovať nemôžem ..som síce občas unavený v posilke že najrdšej by som si tam ľahol a spal :a11 ale vždy odmakám tak že som aspoň ako tak spokojný
pokuď nemáš chuť k jídlu, zkus trávící enzymy nebo obyčejný vit B12 ve formě ampulí (intramuskulární aplikace) a nebo dej do lehké letní kůry bolde (to taky podporuje chuť k jídlu) a nebo jednoduše jez když máš pocit hladu a dávej lehká jídla v malých porcích :a22
Užívateľov profilový obrázok
Od janieckyL
#29284
Zdravím. Nie som veľmi znalý v testosteróne. Aké doplnky stravy ho pomôžu zvýšiť? Prípadne aké bylinky sú na to vhodné? Čo som si hľadal príznaky tak trpím práve úbytkom testosterónu. Zodpovedá tomu aj môj vek, ale určite sa s tým dá niečo robiť nie?
Užívateľov profilový obrázok
Od Martias
#29319
Ja na žiadnej extra liečbe nebol, ale bylinky som skúšal. Neviem či to zvýšilo testosterón, ale aspoň som mal viac energie a chut do života. Trebárs to bolo placebo, ťažko povedať, bral som doplnok stravy od Vitamen. Myslím si, že ale niektoré bylinky fakt pomáhajú na testosterón, napríklad fenugreek alebo tribulus.
Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 0 neregistrovaných

ahoj, nie som si istý, či je stránka[…]

Začíname so steroidmi

Začíname so steroidmi http://www.b[…]

Iron-shop

Ahoj, je skoro mesiac, co som si objednal veci, ni[…]

PORADTE S KUROU

sem vkladajte vase kury a otazky okolo nich...