Body Building - Fórum

Posilňovanie, Kulturistika, Fitness, Bojové športy, Silový trojboj - vaše diskusné fórum

Reklama

elitesupps
Pravidlá fóra: Tieto články sú určené výhradne pre šírenie osvety. Uvedomte si prosím, že užívaním anabolických steroidov riskujete svoje zdravie!
#29182
Na začiatok menšie zhrnutie toho čo sa dnes dozvieš ;)
 • Základná funkcia Testosteronu v ľudskom tele ( dozvieš sa ako to cele funguje )
  Ako sa viaže testosterón na androgénny receptor
  Priame a nepriame anabolické účinky Testosteronu
  ako kortizol doslova požiera svaly a ako ho dokážeš v kure ovplyvniť
  Vplyv Testosteronu na kreatin v tele
  Vplyv Testosteronu na IGF – inzulín
  Prečo niekedy sex libido v kúre na Anabolických látkach klesá alebo sa vytratí ?
Úvod k testosterónu
[/size][/b]

Anabolické steroidy sú skupinou liekov, ktoré obsahujú synteticky vyrábanú formu hormónu testosterónu alebo príbuznú zlúčeninu, ktorá je derivovaná z tohto hormónu (alebo má podobnú štruktúru a účinok). Aby sme plne pochopili, ako anabolické steroidy fungujú,
je dôležité pochopiť základné fungovanie testosterónu. Testosterón je primárny mužský pohlavný hormón. Produkujú ho Leydigove bunky v semenníkoch
v rôznom množstve počas celého života človeka. Účinky tohto hormónu sa najviac prejavujú v období puberty, keď zvýšená produkcia testosterónu vyvolá výrazné fyziologické zmeny v mužskom tele. Medzi ne patrí nástup sekundárnych mužských znakov, ako je prehĺbený hlas, rast ochlpenia na tele a tvári, zvýšená produkcia mazu mazovými žľazami, vývoj pohlavných orgánov, dozrievanie spermií a zvýšené libido. Pokiaľ hladina testosterónu nie je vysoká, mužský reprodukčný systém nebude správne fungovať. Všetky tieto účinky sa považujú za maskulinizačné alebo „androgénne“ vlastnosti tohto hormónu. Zvýšená produkcia testosterónu spôsobuje aj zmeny podporujúce rast alebo „anabolické“ zmeny v tele, vrátane zrýchlenia syntézy bielkovín (čo vedie k hromadeniu resp.rastu svalov). Testosterón je dôvodom, prečo majú muži viac svalovej hmoty ako ženy – obe pohlavia majú výrazne odlišné množstvo tohto hormónu. Presnejšie, telo dospelého muža produkuje 2,5 až 11 mg denne, zatiaľ čo ženy produkujú len asi 1/4 mg. Dominantným pohlavným hormónom žien je estrogén, ktorý má na telo výrazne odlišný účinok. Okrem iného nižšia hladina androgénu a vyššia hladina estrogénu spôsobí, že ženy ukladajú viac telesného tuku, majú menej svalového tkaniva, nižšiu postavu a s vekom sú náchylnejšie na oslabenie kostí (osteoporóza).

Samotný mechanizmus, akým testosterón vyvoláva tieto zmeny, je pomerne komplikovaný. Keď je molekula testosterónu voľná v krvnom obehu, je k dispozícii na interakciu s rôznymi bunkami v tele. Tie zahŕňajú bunky kostrového svalstva, tkanivá kože, pokožky hlavy, obličiek, kostí, centrálneho nervového systému a prostaty. Testosterón sa viaže na bunkový cieľ, aby mohol vyvíjať svoju aktivitu, a preto pôsobí len na tie telesné bunky, ktoré majú správne spoj pre hormonálny receptor (konkrétne androgénny receptor). Tento proces možno prirovnať k systému zámku a kľúča, pričom každý receptor (zámok) sa aktivuje len určitým typom hormónu (kľúč). Počas tejto interakcie sa molekula testosterónu naviaže na intracelulárny receptor (umiestnený v cytozole, nie na povrchu membrány) a vytvorí nový „receptorový komplex“. Tento komplex (hormón + receptor) sa potom presunie do jadra bunky, kde sa pripojí k určitému úseku DNA, ktorý sa označuje ako prvok hormonálnej odozvy. Tým sa aktivuje transkripcia špecifických génov, čo v prípade bunky kostrového svalu nakoniec spôsobí (mimo iného) zvýšenie syntézy dvoch základných kontraktilných proteínov, aktínu a myozínu (rast svalov). V dôsledku pôsobenia androgénov sa môže zvýšiť aj ukladanie sacharidov vo svalovom tkanive.

Po ukončení tohto procesu sa komplex uvoľní a receptor + hormón sa oddelia. Oba potom môžu voľne migrovať späť do cytozoly a pokračovať v činnosti. Molekula testosterónu môže tiež voľne migrovať späť do obehu, aby interagovala s inými bunkami. Celý cyklus receptora vrátane väzby hormónu, migrácie komplexu receptor-hormón, transkripcie génu a následného návratu do cytozolu je pomalý proces, ktorý netrvá minúty, ale hodiny. Napríklad v štúdiách s použitím jednorazovej injekcie nandrolónu sa zistilo, že voľné androgénne receptory po aktivácii migrujú späť do cytozoly až o 4 až 6 hodín. Predpokladá sa tiež, že tento cyklus zahŕňa rozdelenie a tvorbu nových androgénnych receptorov po návrate do cytozolu, čo je možné vysvetlenie mnohých pozorovaní s androgénmi, ktoré sa považujú za neoddeliteľnú súčasť tvorby vlastných receptorov.

V obličkách prebieha rovnaký proces, ktorý umožňuje androgénom zvýšiť erytropoézu (tvorbu červených krviniek). Práve tento účinok vedie počas liečby anabolickými/androgénnymi steroidmi k zvýšeniu koncentrácie červených krviniek a pravdepodobne aj k zvýšeniu kapacity prenosu kyslíka. Mnoho športovcov sa mylne domnieva, že oxymetolón a boldenón sú v tejto schopnosti jedinečné, a to z dôvodu špecifického použitia alebo zmienok o účinku v literatúre o liekoch. K stimulácii erytropoézy dochádza takmer pri všetkých anabolických/androgénnych steroidoch, pretože tento účinok je spätý s aktiváciou androgénneho receptora v obličkových bunkách. Jedinou skutočnou výnimkou môžu byť zlúčeniny ako dihydrotestosterón a niektoré jeho deriváty, ktoré sa po interakcii s enzýmami 3 alfa-hydroxysteroid dehydrogenázy rýchlo rozkladajú
(tkanivo obličiek má podobnú distribúciu enzýmov ako svalové tkanivo, pozri časť „anabolická/androgénna disociácia“- o tom si povieme v ďalšom pokračovaní), a preto vykazujú v týchto tkanivách nízku aktivitu.

Tukové tkanivá tiež reagujú na androgény a tieto hormóny podporujú lipolytickú (tuk mobilizujúcu) schopnosť buniek. Toho je možné dosiahnuť reguláciou koncentrácií beta-adrenergných receptorov alebo všeobecnou bunkovou aktivitou (prostredníctvom adenylátcyklázy) viazanou na androgény. Hladina androgénov v tele zároveň úzko súvisí (nepriamo úmerne) s hladinou uloženého telesného tuku. Keď hladina androgénnych hormónov klesá, zvyčajne sa zvyšuje ukladanie telesného tuku. Navyše,
keď zvýšime hladinu androgénov, telesný tuk sa môže vyčerpať rýchlejšie. Pomer účinku androgénov a estrogénov je v skutočnosti najdôležitejší, pretože estrogény zohrávajú opačnú úlohu tým, že na mnohých miestach pôsobenia zvyšujú ukladanie telesného tuku. Ak si niekto želá znížiť hladinu tuku počas užívania steroidov, hladina estrogénu by mala byť nízka. To jasne dokazuje skutočnosť, že nearomatizujúce steroidy boli vždy uprednostňované kulturistami, ktorí chceli zlepšiť vzhľad definície a svalnatosti,
zatiaľ čo aromatizujúce zlúčeniny sú zvyčajne zaradené do objemových fáz tréningu kvôli ich tendencii zvyšovať ukladanie telesného tuku. Aromatizácia je podrobnejšie opísaná v nasledujúcej časti (pozri: Aromatizácia estrogénov – tento článok už nájdeš v kategórií – Nebezpečný Estrogén článok časť 1).

Ako už bolo spomenuté, testosterón vyvoláva aj androgénnu aktivitu, ku ktorej dochádza aktiváciou receptorov v tkanivách, ktoré sa považujú za androgénne senzitívne (často prostredníctvom predchádzajúcej konverzie na dihydrotestosterón). (Pozri Konverzia DHT- tento článok už nájdeš priamo v článku – Nebezpečný Estrogén článok časť 1). Patria sem mazové žľazy, ktoré sú zodpovedné za vylučovanie mazu z pokožky. So stúpajúcou hladinou androgénu sa zvyšuje aj uvoľňovanie mazu. So zvýšenou produkciou mazu sa zvyšuje aj pravdepodobnosť upchatia pórov (dôvod, prečo je akné takým častým vedľajším účinkom užívania steroidov). Tvorba ochlpenia na tele a tvári tiež súvisí s aktiváciou androgénnych receptorov v tkanivách kože a pokožky hlavy. Najvýraznejšie sa to prejavuje, keď chlapci dospievajú v puberte, teda v období, keď hladina testosterónu rýchlo stúpa a aktivita androgénov začína stimulovať rast ochlpenia na tele a tvári. V neskoršom veku a s prispením genetickej predispozície môže aktivita androgénov v pokožke hlavy tiež prispieť k vypadávaniu vlasov mužského typu. Mylná predstava je, že dihydrotestosterón je izolovaným vinníkom pri podpore vypadávania vlasov, pretože v skutočnosti je na vine všeobecná aktivácia androgénneho receptora (pozri: Konverzia DHT- tento článok už nájdeš priamo v článku – Nebezpečný Estrogén článok časť 1). Fungovanie pohlavných žliaz a libida je tiež spojené s činnosťou androgénov, ako aj mnohých ďalších oblastí centrálneho nervového/neuromuskulárneho systému.

download/file.php?mode=view&id=3517


Na obrázku je tzv. Bunkový diagram na ktorom vidno ako molekula Testosterónu voľne prechádza cez plazmatickú membránu a viaže sa s intracelulárnym androgénovým receptorom. Komplex hormón-receptor potom vstúpi do bunkového jadra, kde sa spojí so špecifickým úsekom DNA (prvok hormonálnej odozvy) a aktivuje transkripciu špecifických génov. Myslím že pochopil každý ;)Priame a nepriame anabolické účinky
[/size]


Hoci testosterón bol izolovaný, syntetizovaný a aktívne sa s ním experimentuje už mnoho desaťročí, dodnes sa diskutuje o tom, ako presne steroidy ovplyvňujú svalovú hmotu. V súčasnosti sa za primárny spôsob anabolického účinku všetkých anabolických/androgénnych steroidov považuje priama aktivácia bunkového androgénneho receptora a zvýšenie syntézy bielkovín. Ak teda dokážeme zvýšiť hladinu androgénov z vonkajšieho zdroja doplnením testosterónu alebo podobného anabolického steroidu, môžeme výrazne zvýšiť rýchlosť zadržiavania bielkovín vo svaloch. To je jednoznačne hlavný dôvod rastu svalov pri všetkých anabolických/androgénnych steroidoch. So zvyšujúcou sa hladinou hormónov sa zvyšuje aj aktivácia androgénnych receptorov
a napokon aj rýchlosť syntézy bielkovín. Na rast svalov by však mohli mať vplyv
aj iné nepriame mechanizmy mimo bežne známeho pôsobenia androgénov na syntézu bielkovín. Nepriamy mechanizmus je taký, ktorý nie je spôsobený aktiváciou androgénového receptora, ale vplyvom androgénov na iné hormóny alebo uvoľnením lokálne pôsobiacich hormónov, alebo rastových stimulátorov vo vnútri buniek (sprostredkovaných pravdepodobne inými membránovými receptormi). Musíme si tiež uvedomiť, že na tvorbe svalovej hmoty sa podieľa nielen syntéza bielkovín, ale aj ďalšie faktory, ako je transport živín do tkanív a odbúravanie bielkovín. Aby sme získali úplný obraz, musíme sa pozrieť aj na androgénnu interakciu s týmito faktormi. Pokiaľ ide o prvú možnosť, štúdie s testosterónom naznačujú, že tento hormón nezvyšuje transport aminokyselín v tkanivách. Tento fakt pravdepodobne vysvetľuje hlbokú synergiu, ktorú kulturisti v posledných rokoch
zaznamenali s inzulínom -hormónom, ktorý výrazne zvyšuje transport živín do svalových buniek. Pokiaľ však ide o rozklad bielkovín, pozorujeme druhú dôležitú možnosť, ako môžu androgény ovplyvniť rast svalov. Ovplyvniť ho vieš aj napríklad IGF-1 LR3 –Peptid, ktorý Vám mnohokrát odporúčam v kombinácii s Folistatinom 

Antiglukokortikoidový účinok testosterónu


Testosterón (a syntetické anabolické/androgénne steroidy) môžu pomôcť zvýšiť hmotnosť a silu tým, že majú antikatabolický účinok na svalové bunky. Za jeden z najdôležitejších nepriamych mechanizmov účinku androgénov sa považuje to, že tieto hormóny ovplyvňujú pôsobenie iného typu steroidných hormónov v tele – glukokortikoidov (kortizol je hlavným predstaviteľom tejto skupiny). Glukokortikoidné hormóny majú v skutočnosti presne opačný účinok na svalovú bunku ako androgény, a to vyslanie príkazu na uvoľnenie uložených bielkovín. Tento proces sa označuje ako katabolizmus a predstavuje odbúravanie svalového tkaniva. Rast svalov sa dosiahne, keď sú anabolické účinky testosterónu celkovo výraznejšie ako degeneratívne účinky kortizolu. Pri intenzívnom tréningu a správnej strave telo zvyčajne uloží viac bielkovín, ako ich odstráni, ale tento základný „boj“ je vždy neustály. Pri užívaní anabolických steroidov však môže oveľa vyššia hladina androgénov výrazne znevýhodniť glukokortikoidy. Ak sa ich účinok zníži, menej buniek dostane signál na uvoľnenie bielkovín
a z dlhodobého hľadiska sa ich bude hromadiť viac. Predpokladá sa, že hlavným mechanizmom tohto účinku je vytesnenie glukokortikoidov viazaných na glukokortikoidový receptor androgénmi. V praxi štúdie in-vitro podporili túto predstavu preukázaním, že testosterón má veľmi vysokú afinitu k tomuto receptoru, a ďalej poukazujú na to, že časť jeho anabolickej aktivity je priamo sprostredkovaná týmto účinkom. Tiež sa predpokladá, že androgény môžu nepriamo interferovať s väzbou DNA na glukokortikoidový reakčný prvok. Hoci o presnom základnom mechanizme sa stále diskutuje, je jasné, že podávanie steroidov inhibuje odbúravanie bielkovín, a to aj v stave nalačno, čo jasne svedčí o antikatabolickom účinku.


Testosterón a kreatín
Zvýšenie hladiny androgénov by malo okrem syntézy bielkovín zvýšiť aj syntézu kreatínu v tkanivách kostrového svalstva. Kreatín, ako kreatínfosfát (CP), hrá rozhodujúcu úlohu pri výrobe ATP (adenozíntrifosfátu), ktorý je hlavným zásobníkom energie pre svaly. Keď sú svalové bunky stimulované, aby sa stiahli, molekuly ATP sa štiepia na ADP (adenozíndifosfát), ktorý uvoľňuje energiu. Bunky potom podstúpia proces využívajúci kreatínfosfát na rýchle obnovenie pôvodnej štruktúry ADP s cieľom doplniť koncentrácie ATP. Počas obdobia intenzívnej aktivity však tento proces nebude dostatočne rýchly na kompenzáciu a hladina ATP sa zníži. To spôsobí, že svaly budú unavené a menej schopné vynakladať úsilie na náročnú kontrakciu. Pri zvýšenej hladine CP, ktorá je bunkám k dispozícii, sa ATP dopĺňa vo zvýšenej miere a sval je silnejší a trvácnejší. Tento účinok bude zodpovedať za určitú časť skorého nárastu sily pozorovaného počas terapie steroidmi. Hoci sa možno technicky nepovažuje za anabolický účinok, pretože hypertrofia tkaniva nie je priamym výsledkom, androgénna podpora syntézy kreatínu sa v ponímaní kulturistu určite stále považuje za pozitívny a rast podporujúci výsledok.
Testosterón a IGF-I
Predpokladá sa tiež, že existuje nepriamy mechanizmus pôsobenia testosterónu na svalovú hmotu sprostredkovaný rastovým faktorom podobným inzulínu. Štúdie poukazujú na jasnú súvislosť medzi androgénmi a uvoľňovaním tohto anabolického hormónu a jeho reakciou na tkanivo. Bolo napríklad dokázané, že pri podávaní substitučných dávok testosterónu starším mužom dochádza k zvýšeniu koncentrácie IGF-I receptorov v kostrovom svalstve. V podstate sa bunky pripravujú na pôsobenie IGF-I prostredníctvom testosterónu. Pri nedostatku androgénov u mladých mužov pozorujeme výrazný pokles hladín proteínov receptora IGF 1. Ukazuje sa tiež, že androgény sú nevyhnutné
pre lokálnu produkciu a funkciu IGF-I v bunkách kostrového svalstva, nezávisle od cirkulujúceho rastového hormónu a hladín IGF-I. Keďže s istotou vieme, že IGF 1 je prinajmenšom vedľajším anabolickým hormónom vo svalovom tkanive, zdá sa, že je rozumné dospieť k záveru, že tento faktor sa aspoň na určitej úrovni podieľa na raste svalov zaznamenanom pri liečbe steroidmi. To je tiež jeden z dôvodov prečo vám vždy odporúčam pridávať do kúry aj IGF 1 LR3 – je to oveľa lepšie ako napríklad čistý inzulín ;)
Priame a nepriame steroidy?
Pri skúmaní navrhovaných nepriamych účinkov testosterónu a pri úvahách o účinnosti syntetických anabolických/androgénnych steroidov musíme odolať myšlienke, že môžeme steroidy rozdeliť na tie, ktoré priamo a nepriamo podporujú rast svalov. Názor, že existujú dve dichotomické skupiny alebo triedy steroidov, ignoruje skutočnosť, že všetky komerčné steroidy podporujú nielen rast svalov, ale aj androgénne účinky. V súčasnosti neexistuje úplné oddelenie týchto charakteristík, pričom je jasné, že všetky aktivujú bunkový androgénny receptor. Domnievam sa, že teória priamej a nepriamej klasifikácie steroidov vznikla, keď si niektorí všimli nízku väzbovú afinitu na receptory zdanlivo silných anabolických steroidov, ako sú oxymetolón a metandrostenolón. Ak sa zle viažu, ale dobre fungujú, musí v tom byť niečo iné. Tento typ myslenia neberie do úvahy iné faktory účinnosti týchto zlúčenín, ako je ich dlhý polčas rozpadu, estrogénna aktivita a slabá interakcia s obmedzujúcimi väzbovými proteínmi (pozri: Voľný vs. viazaný testosterón (o tom si povieme nižšie ▼).
Hoci môžu existovať rozdiely v spôsobe, akým by rôzne zlúčeniny mohli nepriamo podporovať rast a dokonca by sa mohli nájsť výhody pri určitých synergických kombináciách liekov, primárnym spôsobom účinku všetkých týchto zlúčenín je androgénny receptor. Názor, že steroidy X a Y sa nikdy nesmú kombinovať, pretože oba súťažia o rovnaký receptor pri stimulácii rastu, zatiaľ čo X a Z by sa mali kombinovať, pretože pôsobia rôznymi mechanizmami, by sa tiež nemal brať príliš vážne. Takéto klasifikácie sú založené len na špekuláciách a po primeranom prešetrení sú zjavne nesprávne.


download/file.php?mode=view&id=3518

Na obrázku sa nachádza vysvetlenie schémy mechanizmu anabolického účinku v dôsledku podávania anabolických / androgénnych steroidov. AAS spôsobuje nielen priamu stimuláciu androgénneho receptora, ale podporuje aj rast svalov zvýšením hladiny voľných androgénov, zvýšením hustoty androgénneho receptora, inhibíciou účinku kortikosteroidov, zvýšením GH/IGF-I a potlačením proteínov viažucich IGF-I.Voľný vs. viazaný testosterón a SHBG – prečo Niekedy libido v kúre klesá ?
[/b]

Veľmi malé množstvo testosterónu existuje vo voľnom stave, keď je možná interakcia s bunkovými receptormi. Väčšina z nich sa viaže na bielkoviny SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny, označovaný aj ako globulín viažuci pohlavné steroidy a globulín viažuci testosterón a estradiol) a albumín, ktoré dočasne zabraňujú aktivite hormónu. Steroidné hormóny sa v skutočnosti viažu na SHBG oveľa silnejšie ako albumín (s približne 1000-krát väčšou afinitou), avšak albumín je prítomný v 1000-krát väčšom množstve ako SHBG. Preto je aktivita oboch viazaných proteínov v tele relatívne rovnaká. Distribúcia testosterónu u mužov je zvyčajne 45 % testosterónu viazaného na SHBG a približne 53 % na albumín. Zvyšné 2 % priemernej koncentrácie v krvi sa nachádzajú vo voľnom, neviazanom stave. U žien je percento voľného testosterónu nižšie, ide o približne 1 %.Viazaný proteín nazývaný ABP (proteín viažuci androgény) tiež pomáha sprostredkovať aktivitu androgénov v reprodukčnom systéme, a hoci sa vyskytuje výlučne v týchto tkanivách, nie je relevantný pre rast svalov. Hladina voľného testosterónu dostupného v krvi je tiež dôležitým faktorom sprostredkujúcim jeho aktivitu, pretože len malé percento je v danom čase skutočne aktívne. Treba tiež poznamenať, že pri zmene hladiny testosterónu počas úžívania anabolicko/androgénnych steroidov sa zvyčajne mení aj afinita, s akou sa steroid viaže na plazmatické bielkoviny. Ide o dôležitý faktor, pretože čím vyššie percento voľného hormónu máme, tým aktívnejšia by mala byť zlúčenina v prepočte na miligram. Rozdiel medzi rôznymi zlúčeninami môže byť podstatný. Napríklad proviron (1-metyl dihydrotestosterón) sa viaže na SHBG mnohonásobne silnejšie ako testosterón, zatiaľ čo miboléron (7,17 dimetylnandrolón) a bolasterón (7,17 dimetyltestosterón) nevykazujú prakticky žiadnu afinitu k tomuto proteínu (dôvod, prečo sú tieto steroidy také silné androgény).

Hladina SHBG v tele je tiež premenlivá a môže sa meniť pod vplyvom viacerých faktorov. Najvýraznejším sa zdá byť koncentrácia estrogénov a hormónov štítnej žľazy v krvi. Všeobecne pozorujeme zníženie množstva tohto plazmatického väzbového proteínu pri poklese obsahu estrogénu a štítnej žľazy a zvýšenie SHBG pri ich náraste. Ukázalo sa tiež, že zvýšená hladina androgénu v dôsledku užívania anabolických / androgénnych steroidov výrazne znižuje hladinu tohto proteínu. Jasne to potvrdzuje nemecká štúdia z roku 1989, ktorá zaznamenala silnú tendenciu k zníženiu SHBG pri perorálnom anabolickom steroide stanozolole. Už po 3 dňoch podávania dennej dávky 2mg/kq telesnej hmotnosti (približne 18mg pre 90 kg muža) sa SHBG u normálnych jedincov znížil takmer o 50 %. Podobné výsledky sa dosiahli pri použití injekčného testosterón – enantátu, avšak účinok stanozololu v porovnaní s ním bol oveľa väčší. Forma podávania môže hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní tejto úrovne odozvy. Hoci sa v nemeckej štúdii neskúšala injekčná forma, môžeme sa odvolať na iné štúdie porovnávajúce účinok perorálneho a transdermálneho estrogénu. Tie ukazujú oveľa väčšiu odozvu v hladinách SHBG pri perorálnom podávaní lieku. Možno to vysvetliť tým, že SHBG sa produkuje v pečeni. Preto nemôžeme predpokladať, že injekčný Winstrol (alebo injekčné steroidy všeobecne) bude v tomto ohľade vykazovať rovnakú úroveň účinnosti. Zníženie hladiny proteínov viažucich sa na plazmu tiež nie je jediným mechanizmom, ktorý umožňuje zvýšenú hladinu voľného testosterónu. Steroidy, ktoré vykazujú vysokú afinitu k týmto proteínom, môžu tiež zvýšiť hladinu voľného testosterónu tým, že s ním budú „súťažiť“ o väzbu. Je zrejmé, že ak je pre testosterón ťažšie nájsť dostupné plazmatické bielkoviny v prítomnosti ďalšej zlúčeniny, viac ho zostane v neviazanom stave. Mnoho steroidov vrátane dihydrotestosterónu, Provironu a Oral-Turinabol (chlórdehydrometyltestosterón) vykazuje silnú tendenciu k tomuto účinku. Ak sa hladina voľného testosterónu môže meniť používaním rôznych anabolických/androgénnych steroidov, existuje aj možnosť, že jeden steroid môže prostredníctvom rovnakých mechanizmov zvýšiť účinnosť iného. Napríklad Proviron je slabým anabolikom, ale jeho extrémne vysoká afinita k SHBG ho môže urobiť užitočným tým, že umožní vytlačenie iných steroidov, ktoré sú v týchto tkanivách aktívnejšie.


Nesmieme sa nechať touto diskusiou zviesť názoru, že väzbové proteíny neplnia žiadnu užitočnú funkciu. V skutočnosti hrajú zásadnú úlohu pri transporte a fungovaní endogénnych androgénov. Väzbové proteíny chránia steroid pred rýchlym metabolizmom, zaisťujú stabilnejšiu koncentráciu hormónov v krvi a uľahčujú rovnomernú distribúciu hormónu do rôznych orgánov tela. Nedávny objav konkrétneho receptora pre globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG-R), ktorý sa nachádza na povrchu membrány telových buniek reagujúcich na steroidy, tiež naznačuje oveľa zložitejšiu úlohu tohto proteínu, než je len transport hormónov. Stále je však zrejmé, že manipulácia s tendenciou hormónu existovať v neviazanom stave je účinným spôsobom, ako zmeniť účinnosť liečiva.

Čiže čo nám z toho vyplýva ?
Vlastnými slovami vám to vysvetlím tak, že je úplne normálne , že sa vám v kúre zníži libido –čiže chuť na sex. Ako bolo vyššie vysvetlené anabolické látky ovplyvňujú SHBG , ktorý je za to zodpovedný. Voľný testosterón máme v tele na to, aby sme ako muži boli silný, mohli sa poriadne rozbiť v posilke, mali množstvo energie, vitality, vytrvalosti počas každého dňa. Len že , časť z toho ( 45%) si SHBG uchmatne na to ,aby vám vytvorilo libido čiže chuť na sex -partnerku.
Anabolické látky SHBG ovplyvnia tak ,že vám znížia SHBG- prinútia ho ,aby si nebral až 45% voľného testosterónu a tým vám ho viac ostane na kvalitný tréning , napríklad. Zvýši sa sila, vytrvalosť atď. To je aj ten prípad keď síce nemáte chuť na sex , ale erekciu máte brutálnu a kvalitnú. To je aj dôvodom prečo vám na krvných testoch pred začiatkom kúry ukáže iné hodnoty SHBG ako počas kúry. Na obrázkoch nižšie vám to ukážem na reálnych výsledkoch z testov.
Preto si treba dávať pozor na jednu dôležitú vec. A tou je , že častokrát dostávam emaily typu , že máte problém v kure, pretože nemáte libido a máte podozrenie že to bude zvýšeným estrogénom. Ale samy vidíte , že to nemusí byť celkom tak, a veľa z Vás, ktorý sa so mnou neporadia , konajú z vlastného presvedčenia tak, že automaticky začnú užívať antiestrogén. A to je obrovská chyba, pretože za libido je zodpovedná aj optimálna hodnota estrogénu. Čiže ak si ho napr. tamoxifenom umelo znížite, prídu oveľa horšie problémy.
Proviron je v tomto prípade veľmi dobrá voľba, pretože ako bolo vyššie spomenuté viaže sa nielen na Anab. Látky a tým znásobuje ich účinok, ale aj ovplyvňuje ( zlepšuje ) SHBG. Preto sa po nasadení Provironu viacerým z Vás problémy s libidom zlepšia.
No dávky musia byť vyššie a časom už stačiť nebudú a tým pádom sa dávky budú musieť zvyšovať a čím bude kúra dlhšie trvať tým tie dávky budú musieť byť vyššie. Ak sa jedná o kúru , ktorú máte naplánovanú na 12-14 týždňov tak je to ok, ale veľa z nás máme obdobie – kúry , ktoré ťaháme aj rok v kuse. A tam nám už neostáva nič iné ,ako sa s výpadkami Libida zmieriť.
Tým som vás chcel len upozorniť na to, že nie vždy môže za byť ,,výpadok“ libida zodpovedný estrogén , ale nízka resp. znížená hladina SHBG v dôsledku užívania anabolických látok.

Provironový Frontload alebo Overload systém
Takto som nazval protokol ako zlepšiť akútne libido. V praxi som zaznamenal , že pokiaľ je nutné a zákazníkom žiadané akútne navýšenie libida, pomôže tento protokol.
V podstate ide o to že telo akútne ,,šokujete“ brutálne vysokou dávkou Provironu.
Dávka je 300mg prvých 7 dni. Je to hardcore však ? : ) ale pomôže to, verte mi . Mám to v praxi vyskúšane a pomohlo to veľmi veľa športovcom . Proviron budete užívať 4 týždne s tým že, prvých 7 dni pôjdete dávku 300mg denne rovnomerne rozdelenú na 150mg ráno a 150mg večer, nasledujúce týždne pôjdete už len 100mg denne. Posledné dni v 4tom týždni dávku vyklesáte na 100mg....50mg....50mg....25mg...25mg. Malo by vám to podržať libido na cca ďalšie 4-5 týždne. Mne to podržalo 5 týždňov ;)

Teším sa na Vás v ďalšom článku ;)
Nezabudni, ak by ti čokoľvek nebolo jasné , kľudne to môžeš prekonzultovať so mnou. Ja ti vždy veľmi rád poradím a pomôžem ;) Kontaktovať ma môžeš vždy na mojom emaily : bigrichlife.blog@gmail.com alebo mi kľudne napíš správu tu na Fore ;)
Pozdravuje
EliteDoktor ;)
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.

Reklama

Reklama

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 0 neregistrovaných

Stagnacia pri chudnuti

Ahojte, mám otázku ohľadom chudnutia[…]

Spalovac tukov pre zeny

Ahojte :) vedel by mi niekto poradit ohladom dobre[…]

Dôkladne si prečítaj a preš[…]

Záznam najprestížnejšej s&u[…]